Politika kvality a životního prostředí

Společnost S&Ř CH KOVO s.r.o. má dlouholetou tradici v realizaci komplexních služeb v oblasti zámečnické zakázkové kovovýrobě. K tomuto účelu disponuje vlastními moderními výrobními a kontrolními technologiemi. Jedná se především o procesy v oblasti zámečnické výroby – CNC dělení materiálů laserem, CNC ohýbání a robotické svařování. V oblasti povrchové úpravy – práškové lakování. Procesy jsou určeny širokému spektru zákazníků včetně zákazníků v oblasti automobilového průmyslu.

Vedení společnosti se v souladu se strategií společnosti zavazuje:

 • Plnit závazky vůči zákazníkům a poskytovat produkty a služby v požadovaných termínech a kvalitě a tím zvyšovat jejich spokojenost.
 • Preferovat poskytování takových produktů a služeb, které splňují požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost produktu, v návaznosti na požadavky zainteresovaných stran, včetně příslušných správních orgánů
 • Dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a EU, požadavky předpisů vztahujících se k produktům a procesům vycházejících z kontextu organizace
 • Plnit ostatní požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím aspektům, vyplývajícím z vyhodnocení rizik a příležitostí
 • Řízením a minimalizací rizik regulovat negativní dopady na životní prostředí, pracovní prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost produktu a tím předcházet případným havarijním situacím
 • Předcházet znečišťování životního prostředí a eliminovat negativní dopad případných havarijních situací
 • Vytvořit finanční zdroje, zajistit požadovanou odbornou způsobilost pracovníků a nezbytné technické a organizační podmínky pro udržování systému managementu kvality a životního prostředí
 • Informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance o aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí
 • Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení předpokládaných výsledků v oblasti kvality produktů, procesů, životního prostředí a minimalizaci rizik
 • Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu kvality na základě kontextu organizace, stanovených procesů a opatření pro minimalizaci rizik
 • Motivovat všechny pracovníky k vykonávání kvalitní práce, k dodržování požadavků týkajících se zavedeného systému kvality a životního prostředí k plnění požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran
 • Zaměřit se na plnění specifických požadavků zákazníků z oblasti automobilového průmyslu, vyplývající z požadavků IATF 16949:2016
 • Plně podporovat realizaci politiky kvality a životního prostředí, vycházející ze strategie společnosti
 • Zabezpečit potřebné zdroje k jejímu naplňování
 • V případě jakýchkoliv problémů a připomínek k činnosti ve vztahu k životnímu prostředí je možné obrátit se na jednatelku společnosti na adrese: Ing. František Říha, Chroustovice 156, 538 63 Chroustovice nebo na e-mailové adrese: chkovo@chkovo.cz

Stáhněte si Politiku kvality a životního prostředí v PDF

Zpracoval Ing. František Říha, 10. 2. 2018