469 614 111 (Po-Pá: 7-15:30)

Historie

2019

Na začátku roku 2019 byla dokončena stavba nové skladové a expediční haly. Pořídili jsme nový laserový řezací stroj Bystronic Bystar o výkonu paprsku 6000 W. Ten nahradil stávající stroj Bysprint 3015.

Výkon nového stroje si vyžádal další investici, a sice vysokozdvižný vozík o nosnosti 5t. Díky němu je možné bezpečně a přesně manipulovat s celými balíky plechu při jejich ukládání do manipulátoru stroje.

Počet zaměstnanců dosáhl více než 120.

Spustili jsme nové webové stránky.

2019

2017

V roce 2017 bylo dosaženo takového výkonu výroby, že nedostačovaly skladové prostory. Sklad Expedice byl přetížen a expedice musela probíhat z více míst výroby. To působilo potíže v evidenci uložení ukončených zakázek, komplikovalo jejich nakládku a zpomalovalo odbavování vozidel odběratelů a přepravců.

Z toho důvodu bylo přistoupeno k projekci a výstavbě expedičního skladu, který na západní hranici dvora spojil svařovnu a stávající expediční sklad. Výškový rozdíl těchto budov byl řešen vnitřní rampou. Budova je řešena tak, že středové a západní sloupy konstrukce mají patky pro případnou montáž jeřábové dráhy.

2017

2015

V roce 2015 jsme využili nabídky majitele sousední stavební firmy NoZ Chroustovice a odkoupili na splátky celý její areál i s částí vybavení. Součástí areálu byla truhlářská dílna, takže jsme začali kromě kovovýroby i s truhlářskou činností. Truhlářství jsme postupně rozšířili o pořez a sušení dřeva, takže se během jednoho roku mohl název areálu změnit na areál dřevovýroby. Cílem výroby je především výroba z masivu, která využívá celé zařízení areálu. Obchodně nejvíc uspěla výroba nástavkových včelích úlů, které si našly cestu i na Slovensko, do Polska a Maďarska. Základem úspěchu je zřejmě nástavek pro léčení včel od roztoče Varoa přehříváním včelstva sluneční energií. Nástavek má stejné rozměry, jako běžný medníkový, takže se dá použít i na starší provedení úlů. Další specialitou je zahradní lavice s vysokým opěradlem, která se jedním pohybem změní ve stůl s lavicí. Výrobkem truhlárny bylo i dřevěné obložení studny s rumpálem a roubená zahradní chatka, postavená na dvou pařezech.

2015

2014

V srpnu 2014 byl vybrán dodavatel třetího laserového stroje a šestého ohraňovacího stroje v historii našeho technologického vybavení. Hala laserových strojů se přístavbou zvětšila na téměř dvojnásobek plochy. Byla rovněž dokončena spodní stavba a ocelová konstrukce přístavby včetně střechy.

2014

2013

V roce 2013 byla vybudována nová zámečnická hala o rozměru 80 x 21 m, ve které probíhá nejen svařování, ale i montáž některých výrobků. Hala má po celé délce jeřábovu dráhu, a značnou mírou přispěla ke zlepšení pracovních podmínek i k vysoké kvalitě odvedené práce.

Rekonstrukcí bývalé administrativní budovy JZD vznikla ubytovna pro zaměstnance.

V témže roce byla zrekonstruována bývalá administrativní budova. Vzniklo tak sociální zařízení pro zaměstnance a nové kanceláře. Impozantní je vstup do objektu: vstupní hala se pyšní nástěnnými ilustracemi výtvarníka Libora Škrlíka.

2013

2011

V roce 2011 byla pořízena zbývající čtvrtina budov. Současně s nimi byl pořízen i státní podíl na pozemcích dvora. Areál se tím kompletně dostal do vlastnictví firmy.

Jako první změna na novém majetku byla oprava stávající kůlny a její změna na manipulační sklad. Přechodně se v ní ukládala zásoba nakoupeného plechu, pokud nebyl dostatek místa ve skladech přiléhajících k výrobě. Část skladu byla využívána pro výrobky před lakováním, případně pro objemné díly k expedici.

Na konci roku 2011 byla zahájena příprava projektové dokumentace na změnu zakoupené administrativní budovy na budovu pro sociální zařízení. V přízemí budovy se připravoval kancelářský prostor pro příjem zakázek a expedici, aby dopravci nemuseli pro dokumenty procházet výrobou. Záměr předpokládal v patře budovy sociální zařízení pro sto mužů, padesát žen, a služební byt. V přízemí pak ubytovnu pro 15 osob, dvě kanceláře a spisovnu.

2011

2010

V roce 2010 se podařilo získat dalšího významného zákazníka, který od nás začal odebírat skříně elektrických rozvaděčů pro výrobu textilních strojů. Společně s dalšími menšími zakázkami se objem výroby vrátil na úroveň před rokem 2009. Zvýšilo se tím využití strojů i lakovny na trvalý dvousměnný provoz.

V témže roce 2010 byl pořízen ohraňovací lis Safan o tahu 50 tun a maximální délce ohybu 2 m. Tento stroj je vybaven mechanickým bombírováním spodního nástroje, takže je snadno přizpůsobitelný pro celý sortiment ohýbaných dílů.

Pořízen byl také ohraňovací lis Durma s délkou nástroje 4 m a tahem 320 tun. To umožnilo nabízet ohýbání dílů o tloušťce až 6 mm v celé délce nástroje. Možnost nabídnout tuto službu nás oprostila od potřeby kooperace v ohýbání našich výrobků a zvýšila dohled nad kvalitou těchto činností.

2010

2009

V roce 2009 bylo v našem vlastnictví více než 80 % plochy celého dvora a tři čtvrtiny plochy všech budov areálu. Do provozu byla uvedena moderní průběžná lakovna.

Významný byl obchodní úspěch našeho odběratele Výtahy Pardubice, který přinesl zajímavý objem výroby. Navíc se jednalo o výrobky, které zaměstnávaly všechna pracoviště. Od řezání plechu, přeh ohýbání a svařování, až po povrchovou úpravu.

I přes nepříznivý vývoj tržeb v roce 2009 způsoběný velkou měrou výpadkem našeho hlavního odběratele, který byl postižen hospodářskou krizí, se podařilo udržet výrobu v takovém rozsahu, že všechna důležitá zařízení byla v provozu alespoň v jedné směně.

Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena širší spolupráce se sousedícím Odborným učilištěm a Praktickou školou Chroustovice, spočívající v pravidelné provozní praxi učňů v naší výrobě.

2009

2008

Na počátku roku 2008 byl pořízen kartáčovací stroj na okuje Lissmac. V dubnu ho následoval výkonnější děrovací stroj Euromac s okamžitým osazením 25 nástrojů v 8 nástrojových hlavách.

Zvýšené kapacitě výroby již delší dobu nestačila výkonnost naší lakovny. Byla tedy pořízena další budova v areálu s účelem zřídit v ní výkonnější lakovnu. V roce 2008 byla k budově přistavena nakládací rampa s přístřeším, proběhlo jednání o vlivu na životní prostředí a projekce instalace lakovny do stávajícího skladu.

2008

2007

Úspěšné vstoupení na francouzský trh vyžadovalo další zvýšení výroby. Zvýšila se i poptávka po dílech z tlustších plechů, pro které stávající laserový stroj neměl dostatečný výkon. To bylo podnětem ke stavbě nové výrobní haly a pořízení nových strojů. Prvním z nich byl větší laserový pálicí stroj Bystronic o výkonu 4400W umožňující zpracovat plechy do síly 20 mm a nerezový plech do síly 16 mm.

Po něm následovala ohýbačka plechu Schröder pro plechy do délky 2,5 m a síly 2,5 mm. Díky tomu bylo možné reagovat na poptávku po dalších výrobcích. Zvýšený objem malých dílů nás vedl k pořízení malého ohraňovacího lisu o tahu 20 tun. 

Pro obsluhu nových strojů, které jsou využívány na 2 až 3 směny se rychle rozrostl stav pracovníků. Současně se zvedly nároky na znalosti v dělnické profesi požadavkem na znalost práce s PC a znalost výkresové dokumentace. Obsluha CNC strojů totiž vyžaduje samostatnost v rozhodování při plnění pracovních úkolů,aby se plně využila výkonná technika. Vzhledem k nízké fluktuaci se měnil kádr pracovníků v kvalifikovaných profesích poměrně málo a pracovníci tím získali mnoho technologických zkušeností, které dávají záruku kvalitních a levných výrobků. Většina pracovníků, kteří nastoupili při založení firmy zde pracuje dodnes.

Opravili jsme historickou bránu a z bývalé trafostanice zřídili úschovnu jízdních kol pro zaměstnance.

2007

2006

V roce 2006 byly uvedeny do provozu nové prostory vzešlé z rekonstrukce bývalého chléva a sýpky. Vznikly tak skladové prostory, zámečnická dílna, obrobna, vstupní objekt s jídelnou a administrativní budova. 

2006

2004

V roce 2004 byl pořízen ohraňovací lis Safan 100. V témže roce byla pořízena budova bývalého chléva a sýpky. 

2004

2003

V roce 2003 byl pořízen CNC vysekávací stroj Euromac. 

2003

2002

Na počátku roku 2002 byl změněn záměr vybavení dalším CNC strojem a místo uvažovaného programovatelného děrovače byl na konci roku instalován Laserový pálicí stroj Bystronic o výkonu 2200 W, který zpracovává plechy až do síly 10 mm. 

2002

2001

V prosinci 2001 byl zahájen provoz nové lakovny.

2001

2000

V roce 2000 byl pořízen ohraňovací lis HOL 080 CNC.

2000

1996

V roce 1996 jsme vydražili objekt bývalých dílen a skladu zemědělského družstva a od pozemkového fondu získali příslušné pozemky. Objekt jsme kompletně opravili a ve stávajícím skladu zřídili lakovnu s odmašťovnou. 

Souběžně s rekonstrukcí hlavního objektu byl k hlavní budově přistavěn sklad plechů a polotovarů a po jeho dokončení byla opuštěna poslední pronajatá provozovna.

1996

1994

V roce 1994 se nám podařilo nakoupit na splátky pohledávky od restituentů zemědělského družstva a začali jsme jimi vyplácet budovy a zařízení, které jsme měli od družstva nakoupeny s kratší dobou splatnosti. To nám umožnilo určitý rozsah investic, které bychom si jinak nemohli dovolit.

1994

1993

Společnost S & Ř, CH KOVO založili Zdeněk Socha a Ing. František Říha 25. ledna 1993. Společnost vznikla z bývalé přidružené výroby Zemědělského družstva Chroustovice. Převzala výrobu dílců pro autobusy kompletované v a.s. Karosa Vysoké Mýto a postupně rozšířila výrobu o odsavače par. Výroba probíhala ve třech pronajatých pracovištích v Chroustovicích se 13 zaměstnanci. První rok samostatné činnosti skončil obratem ve výši 20 mil Kč. Ještě v tomto roce byla koupena na splátky první budova. V dalších letech na ní byly provedeny opravy a následná rekonstrukce, takže vznikla provozovna s veškerým potřebným zázemím. 

1993