469 614 111 (Po-Pá: 7-15:30)

Zpracování a ochrana osobních údajů

Provedením objednávky (písemně, telefonicky, faxem, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby vámi uvedené osobní údaje byly spravovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen „nařízení“, v rámci obchodní činnosti společnosti S & Ř, CH KOVO, s.r.o., se sídlem Chroustovice 156 538 63 Chroustovice, identifikační číslo: 48155837, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl C 3756 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, která se tímto stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohu být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dle specifik Vaší objednávky to mohou např. být:

 • Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice

Vyjma samotného vyřízení objednávkového procesu, zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Shromažďujeme jen osobní údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky (doručení zásilky). Jedná se o jméno, příjmení, adresu, e-mailový kontakt a mobilní telefon.

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • Provedením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) vzniká oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení máte možnost provést jednoduchým způsobem kdykoli, a to kliknutím na příslušný odkaz v každém obchodním sdělení nebo telefonicky na čísle uvedené níže v kontaktních údajích.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Takovéto požadavky posílejte písemně na email uvedený níže v kontaktních údajích.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Kontaktní údaje správce

Soubory cookie

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

 • Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.
 • V rámci remarketingu využíváme např. společnost RTB House, více podrobností o pečlivém přístupu k ochraně osobních údajů naleznete zde: https://www.rtbhouse.com/privacy/
 • Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení využívání souborů cookies.