TRYSKÁNÍ


V tryskací hale provádíme povrchovou úpravu korundem nebo balotinou. Tryskací box má rozměry 7,3 x 4,5 x 3,4 m.