Prášková lakovna

Nabízíme práškové lakování

Laserové řezání plechů

Pálíme na strojích ByStronic

Ohýbání plechů

Ohýbáme na strojích Safan Darley

Svařování

ruční a robotické

Dveře a okna

z masivu

Maskot CHKOVO.CZ

O nás

2020

2020V roce 2020 jsme pořídili nové ohýbací centrum RAS XLTbend 71.40

Servoelektrické ohýbací centrum RAS XLTbend je velice moderní ohýbací centrum, které je

vynikající volbou pro výrobu velkých dílců, panelů, dveří, stropních kazet etc. Model XLTbend
nabízí zásadní výhody oproti běžným postupům na ohraňovacích lisech. Je ideálním
doplňkem pro provozy, kde je vyžadována vysoká přesnost ohýbání a komfort při
programování.
Modelová řada RAS XLTbend 71.40 je pro ohyby až do celkové délky 4060 mm.

 

2019

2019Na začátku roku 2019 byla dokončena stavba nové skladové a expediční haly. Pořídili jsme nový laserový řezací stroj Bystronic Bystar o výkonu paprsku 6000 W. Ten nahradil stávající stroj Bysprint 3015.

Výkon nového stroje si vyžádal další investici, a sice vysokozdvižný vozík o nosnosti 5t. Díky němu je možné bezpečně a přesně manipulovat s celými balíky plechu při jejich ukládání do manipulátoru stroje.

Počet zaměstnanců dosáhl více než 120.

Spustili jsme nové webové stránky.

2017

2017V roce 2017 bylo dosaženo takového výkonu výroby, že nedostačovaly skladové prostory. Sklad Expedice byl přetížen a expedice musela probíhat z více míst výroby. To působilo potíže v evidenci uložení ukončených zakázek, komplikovalo jejich nakládku a zpomalovalo odbavování vozidel odběratelů a přepravců.

Z toho důvodu bylo přistoupeno k projekci a výstavbě expedičního skladu, který na západní hranici dvora spojil svařovnu a stávající expediční sklad. Výškový rozdíl těchto budov byl řešen vnitřní rampou. Budova je řešena tak, že středové a západní sloupy konstrukce mají patky pro případnou montáž jeřábové dráhy.

 

 

 

 

20152015

V roce 2015 jsme využili nabídky majitele sousední stavební firmy NoZ Chroustovice a odkoupili na splátky celý její areál i s částí vybavení. Součástí areálu byla truhlářská dílna, takže jsme začali kromě kovovýroby i s truhlářskou činností. Truhlářství jsme postupně rozšířili o pořez a sušení dřeva, takže se během jednoho roku mohl název areálu změnit na areál dřevovýroby. Cílem výroby je především výroba z masivu, která využívá celé zařízení areálu. Obchodně nejvíc uspěla výroba nástavkových včelích úlů, které si našly cestu i na Slovensko, do Polska a Maďarska. Základem úspěchu je zřejmě nástavek pro léčení včel od roztoče Varoa přehříváním včelstva sluneční energií. Nástavek má stejné rozměry, jako běžný medníkový, takže se dá použít i na starší provedení úlů. Další specialitou je zahradní lavice s vysokým opěradlem, která se jedním pohybem změní ve stůl s lavicí. Výrobkem truhlárny bylo i dřevěné obložení studny s rumpálem a roubená zahradní chatka, postavená na dvou pařezech.

 

 

2014

2014V srpnu 2014 byl vybrán dodavatel třetího laserového stroje a šestého ohraňovacího stroje v historii našeho technologického vybavení. Hala laserových strojů se přístavbou zvětšila na téměř dvojnásobek plochy. Byla rovněž dokončena spodní stavba a ocelová konstrukce přístavby včetně střechy.

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

2013V roce 2013 byla vybudována nová zámečnická hala o rozměru 80 x 21 m, ve které probíhá nejen svařování, ale i montáž některých výrobků. Hala má po celé délce jeřábovu dráhu, a značnou mírou přispěla ke zlepšení pracovních podmínek i k vysoké kvalitě odvedené práce.

Rekonstrukcí bývalé administrativní budovy JZD vznikla ubytovna pro zaměstnance.

V témže roce byla zrekonstruována bývalá administrativní budova. Vzniklo tak sociální zařízení pro zaměstnance a nové kanceláře. Impozantní je vstup do objektu: vstupní hala se pyšní nástěnnými ilustracemi výtvarníka Libora Škrlíka.

 

 

 

2011

2011V roce 2011 byla pořízena zbývající čtvrtina budov. Současně s nimi byl pořízen i státní podíl na pozemcích dvora. Areál se tím kompletně dostal do vlastnictví firmy.

Jako první změna na novém majetku byla oprava stávající kůlny a její změna na manipulační sklad. Přechodně se v ní ukládala zásoba nakoupeného plechu, pokud nebyl dostatek místa ve skladech přiléhajících k výrobě. Část skladu byla využívána pro výrobky před lakováním, případně pro objemné díly k expedici.

Na konci roku 2011 byla zahájena příprava projektové dokumentace na změnu zakoupené administrativní budovy na budovu pro sociální zařízení. V přízemí budovy se připravoval kancelářský prostor pro příjem zakázek a expedici, aby dopravci nemuseli pro dokumenty procházet výrobou. Záměr předpokládal v patře budovy sociální zařízení pro sto mužů, padesát žen, a služební byt. V přízemí pak ubytovnu pro 15 osob, dvě kanceláře a spisovnu.

 

 

 

2010

2010V roce 2010 se podařilo získat dalšího významného zákazníka, který od nás začal odebírat skříně elektrických rozvaděčů pro výrobu textilních strojů. Společně s dalšími menšími zakázkami se objem výroby vrátil na úroveň před rokem 2009. Zvýšilo se tím využití strojů i lakovny na trvalý dvousměnný provoz.

V témže roce 2010 byl pořízen ohraňovací lis Safan o tahu 50 tun a maximální délce ohybu 2 m. Tento stroj je vybaven mechanickým bombírováním spodního nástroje, takže je snadno přizpůsobitelný pro celý sortiment ohýbaných dílů.

Pořízen byl také ohraňovací lis Durma s délkou nástroje 4 m a tahem 320 tun. To umožnilo nabízet ohýbání dílů o tloušťce až 6 mm v celé délce nástroje. Možnost nabídnout tuto službu nás oprostila od potřeby kooperace v ohýbání našich výrobků a zvýšila dohled nad kvalitou těchto činností.

 

2009

2009V roce 2009 bylo v našem vlastnictví více než 80 % plochy celého dvora a tři čtvrtiny plochy všech budov areálu. Do provozu byla uvedena moderní průběžná lakovna.

Významný byl obchodní úspěch našeho odběratele Výtahy Pardubice, který přinesl zajímavý objem výroby. Navíc se jednalo o výrobky, které zaměstnávaly všechna pracoviště. Od řezání plechu, přeh ohýbání a svařování, až po povrchovou úpravu.

I přes nepříznivý vývoj tržeb v roce 2009 způsoběný velkou měrou výpadkem našeho hlavního odběratele, který byl postižen hospodářskou krizí, se podařilo udržet výrobu v takovém rozsahu, že všechna důležitá zařízení byla v provozu alespoň v jedné směně.

Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena širší spolupráce se sousedícím Odborným učilištěm a Praktickou školou Chroustovice, spočívající v pravidelné provozní praxi učňů v naší výrobě.

 

 

 

 

 

2008

2008Na počátku roku 2008 byl pořízen kartáčovací stroj na okuje Lissmac. V dubnu ho následoval výkonnější děrovací stroj Euromac s okamžitým osazením 25 nástrojů v 8 nástrojových hlavách.

Zvýšené kapacitě výroby již delší dobu nestačila výkonnost naší lakovny. Byla tedy pořízena další budova v areálu s účelem zřídit v ní výkonnější lakovnu. V roce 2008 byla k budově přistavena nakládací rampa s přístřeším, proběhlo jednání o vlivu na životní prostředí a projekce instalace lakovny do stávajícího skladu.

 

 

 

 

2007

2007Úspěšné vstoupení na francouzský trh vyžadovalo další zvýšení výroby. Zvýšila se i poptávka po dílech z tlustších plechů, pro které stávající laserový stroj neměl dostatečný výkon. To bylo podnětem ke stavbě nové výrobní haly a pořízení nových strojů. Prvním z nich byl větší laserový pálicí stroj Bystronic o výkonu 4400W umožňující zpracovat plechy do síly 20 mm a nerezový plech do síly 16 mm.

Po něm následovala ohýbačka plechu Schröder pro plechy do délky 2,5 m a síly 2,5 mm. Díky tomu bylo možné reagovat na poptávku po dalších výrobcích. Zvýšený objem malých dílů nás vedl k pořízení malého ohraňovacího lisu o tahu 20 tun. 

Pro obsluhu nových strojů, které jsou využívány na 2 až 3 směny se rychle rozrostl stav pracovníků. Současně se zvedly nároky na znalosti v dělnické profesi požadavkem na znalost práce s PC a znalost výkresové dokumentace. Obsluha CNC strojů totiž vyžaduje samostatnost v rozhodování při plnění pracovních úkolů,aby se plně využila výkonná technika. Vzhledem k nízké fluktuaci se měnil kádr pracovníků v kvalifikovaných profesích poměrně málo a pracovníci tím získali mnoho technologických zkušeností, které dávají záruku kvalitních a levných výrobků. Většina pracovníků, kteří nastoupili při založení firmy zde pracuje dodnes.

Opravili jsme historickou bránu a z bývalé trafostanice zřídili úschovnu jízdních kol pro zaměstnance.

2006

2006V roce 2006 byly uvedeny do provozu nové prostory vzešlé z rekonstrukce bývalého chléva a sýpky. Vznikly tak skladové prostory, zámečnická dílna, obrobna, vstupní objekt s jídelnou a administrativní budova. 

 

 

 

 

 

 

 

2004

2004V roce 2004 byl pořízen ohraňovací lis Safan 100. V témže roce byla pořízena budova bývalého chléva a sýpky. 

 

 

 

 

 

 

2003

2003V roce 2003 byl pořízen CNC vysekávací stroj Euromac. 

 

 

 

 

 

 

 

2002

Na počátku roku 2002 byl změněn záměr vybavení dalším CNC strojem a místo uvažovaného programovatelného děrovače byl na konci roku instalován Laserový pálicí stroj Bystronic o výkonu 2200 W, který zpracovává plechy až do síly 10 mm. 

2002

2001

V prosinci 2001 byl zahájen provoz nové lakovny.

2001

2000

V roce 2000 byl pořízen ohraňovací lis HOL 080 CNC.

2000

1996

V roce 1996 jsme vydražili objekt bývalých dílen a skladu zemědělského družstva a od pozemkového fondu získali příslušné pozemky. Objekt jsme kompletně opravili a ve stávajícím skladu zřídili lakovnu s odmašťovnou. 

Souběžně s rekonstrukcí hlavního objektu byl k hlavní budově přistavěn sklad plechů a polotovarů a po jeho dokončení byla opuštěna poslední pronajatá provozovna.

1996

1994

V roce 1994 se nám podařilo nakoupit na splátky pohledávky od restituentů zemědělského družstva a začali jsme jimi vyplácet budovy a zařízení, které jsme měli od družstva nakoupeny s kratší dobou splatnosti. To nám umožnilo určitý rozsah investic, které bychom si jinak nemohli dovolit.

1994

1993

Společnost S & Ř, CH KOVO založili Zdeněk Socha a Ing. František Říha 25. ledna 1993. Společnost vznikla z bývalé přidružené výroby Zemědělského družstva Chroustovice. Převzala výrobu dílců pro autobusy kompletované v a.s. Karosa Vysoké Mýto a postupně rozšířila výrobu o odsavače par. Výroba probíhala ve třech pronajatých pracovištích v Chroustovicích se 13 zaměstnanci. První rok samostatné činnosti skončil obratem ve výši 20 mil Kč. Ještě v tomto roce byla koupena na splátky první budova. V dalších letech na ní byly provedeny opravy a následná rekonstrukce, takže vznikla provozovna s veškerým potřebným zázemím. 

1993