OHRAŇOVACÍ LIS HOL 80 CNC 2500 mm PRACOVNÍ DÉLKA

OHRAŇOVACÍ LIS HOL 80 CNC 2500 mm PRACOVNÍ DÉLKA

HOL 80 CNC s tahem 800 kN a délkou nástroje 2,500 m. Stroj je vybaven dělenými nástroji, takže lze ohýbat i díly s ohyby v obou na sebe kolmých osách. Tento lis je navíc vybaven nářadím pro hluboké U profily, které se na běžně nabízených nástrojích nedají vyrábět.

S tímto strojem jsme začínali, těžko se s ním budeme loučit, nyní je na prodej.