OHRAŇOVACÍ LIS SAFAN DARLEY E- BRAKE 50-2050

OHRAŇOVACÍ LIS SAFAN DARLEY E- BRAKE 50-2050

Servo mechanický CNC lis Safan Darley E- Brake 50-2050 s tahem 500 kN a délkou nástroje 2 m. Stroj je vybaven dělenými nástroji, takže lze ohýbat i díly s ohyby v obou na sebe kolmých osách.